HÖSTROGRAM 2017

Söndagen den 24 september kl. 11:00

VILLA AKLJEA – Ett tidlöst konstnärshem, Pilgatan 5, Vaxholm

Tisdagen den 3 oktober kl. 18:15

Silversmed  Anna C ”Conni” Hultberg, Konsthantverkarna, Södermalms torg 4, Stockholm

Torsdagen den 9 november kl. 17:15

Guidad visning av Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vanligt gäller att Du ska göra en förhandsanmälan till aktiviteten. Deltagarantalet är begränsat för flera av programpunkterna. Anmälan är bindande och görs till Lena Wikner tel. 0733-401 634 eller via mail lenamargaretawikner@hotmail.com.  Betalning görs till föreningens plusgirokonto 28 93 94-9 senast 10 dagar innan programpunkten äger rum.

 

Du som har en mail-adress och inte meddelat detta gör gärna det på mailadress: lisbeth.paulson@telia.com.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sollentuna Konstförening

 

 

 

 

 

 

Annonser