Välkommen till  aktiviteter!

Visning av konsten i Nya Karolinska sjukhuset. tisdagen den 2:a april kl 1700

Som vanligt gäller att Du ska göra en förhandsanmälan till aktiviteten. Deltagarantalet är begränsat för flera av programpunkterna.  Anmälan är bindande och görs till

Anne-Marie Ek, mail: ekannmarie4@gmail.com, tel: 070-6850948

Vi ber Dig att anmäla även sena förhinder, eftersom det ofta finns en väntelista. Betalning görs till föreningens plusgirokonto 28 93 94-9 senast 7 dagar innan programpunkten äger rum.

 

Nya Karolinska sjukhuset, Eugeniavägen 3, Stockholm

Vi får en timmes visning av den nyinköpta konsten. Guide Hector Eugenia del Rio.

max 20 personer

Samling i entrén 2 april kl 1650. Adress Eugeniavägen 3

Resväg: Pendeltåg från Sollentuna, byte i Solna till buss 57 mot Skansen.

Buss 607 från Sollentuna, byte vid Karolinska till buss 3, avstigning               Eugeniabvägen.

Avgift: 100 kr för medlemmar. 130 kr för gäster

Sista anmälan: 26 mars till Anne-Marie Ek..

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Sollentuna Konstförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser