Höstprogrammet 2017

HÖSTROGRAM 2017

Höstens program kommer att skickas via vanlig post till medlemmarna i slutet på augusti eller i början på september. Vi har planerat för bland annat ett besök på Musikhögskolan och ett besök på Villa Akleja i Vaxholm. Programmet kommer också att finnas här på vår hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vanligt gäller att Du ska göra en förhandsanmälan till aktiviteten. Deltagarantalet är begränsat för flera av programpunkterna. Anmälan är bindande och görs till Lisbeth Paulson tel. 076-184 12 28 eller mail lisbeth.paulson@telia.com. Betalning görs till föreningens plusgirokonto 28 93 94-9 senast 10 dagar innan programpunkten äger rum.

 

Du som har en mail-adress och inte meddelat detta gör gärna det på mailadress: lisbeth.paulson@telia.com.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sollentuna Konstförening